Rodzaje śrub stosowanych w przenośnikach

Rodzaje śrub stosowanych w przenośnikach

Śruba jest najważniejszą częścią wszystkich urządzeń. Dla różnych materiałów stosowane są wały ślimakowe z różnymi ślimakami. Wybór odmiany zależy od stopnia napełnienia zsypu i opiera się na strukturze (konsystencji) materiału.

1. Śruba pełna. Wytłaczane z blachy stalowej, a następnie poszczególne elementy są ciasno wciskane na wał rurowy. Reprezentuje ciągłą spiralę.

Wersja ta służy głównie do podawania ziarna i innych suchych materiałów w postaci sypkiej, drobnoziarnistej, średniozagęszczonej, suchej-materiałów bez właściwości zbrylających. Materiałami tymi mogą być kreda, gips, popiół, suchy piasek, żużel, cement itp.

Charakterystyka obrotowa wału ślimakowego Budrem:

współczynnik wypełnienia zsuwni ε = 0,3 – 0,45;
prędkość obrotowa ślimaka 50 – 120 obr/min.

2. Przenośnik taśmowy. Wykonane z metalowej taśmy spiralnej. Jest on zamontowany na osi w taki sposób, że pomiędzy wewnętrzną krawędzią a wałem powstaje szczelina. Ma to na celu zapewnienie, że ładunek toczy się z powrotem po spirali, tzn. miesza się w trakcie przemieszczania się w przenośniku ślimakowym.

Stosuje się je do przemieszczania lepkiego, grudkowatego materiału oraz przy zgarnianiu resztek z rynny zsypowej. Ten typ wału ślimakowego może przenosić żwir, wapień, piaskowiec i żużel.

Charakterystyka rotacji:

współczynnik wypełnienia ε = 0,25 – 0,4;
prędkość obrotowa 40 – 100 obr/min.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz