Zalecenia dotyczące budowy boisk

Zalecenia dotyczące budowy boisk

RedMustang

Place zabaw i boiska wielofunkcyjne są stosunkowo tanimi i najczęściej wykorzystywanymi obiektami do masowej aktywności fizycznej i sportu i tradycyjnie zajmują ważne miejsce w budowie kompleksów wychowania fizycznego i sportu, od osiedlowych i szkolnych po ogólnomiejskie.
Większość boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw zajmuje małe powierzchnie i jest łatwo izolowana przez zieleń i siatki. Dlatego też, w przeciwieństwie do boisk sportowych i piłkarskich, mogą być one ustawiane w pobliżu zabudowań mieszkalnych, na terenach o różnej konfiguracji i ukształtowaniu terenu.

Główne pole gry firmy BEGA jest otoczone strefami bezpieczeństwa, wolnymi od przeszkód i przedmiotów niebezpiecznych dla zawodników. Boiska do tenisa, racquetballu i siatkówki powinny być częściowo lub całkowicie ogrodzone siatkami zatrzymującymi piłki.
Place zabaw są zorientowane swoimi osiami podłużnymi w kierunku północ-południe z odchyleniem do 20° na każdą stronę. Jeżeli jest więcej niż jeden plac zabaw tego samego typu, oś podłużna jednej trzeciej placów zabaw może być skierowana na wschód-zachód. Orientacja względem stron horyzontu nie jest regulowana w przypadku placów zabaw wykorzystywanych wyłącznie do wychowania fizycznego i rekreacji. Dzięki zalaniu terenu pod lodowiska w zimie, można z nich korzystać niemal przez cały rok, ale konieczne jest zagospodarowanie terenu chroniące przed wiatrem, a w lecie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

W zależności od stopnia oddziaływania materiału nawierzchniowego na środowisko lotnicze wyróżnia się nawierzchnie korzystne: trawnikowe; stosunkowo korzystne z optymalnych mieszanek, syntetyczne; niekorzystne: beton asfaltowy, asfalt gumowy i płyty gumowe. Jeśli chodzi o walory sportowe, najlepsze są trawniki i nawierzchnie syntetyczne, przy czym te ostatnie są najbardziej uniwersalne, ponieważ można je stosować do niemal wszystkich dyscyplin sportowych.

Rodzaje sportów są dość liczne i zróżnicowane.
Boiska wielofunkcyjne i place zabaw na świeżym powietrzu są jednym z najbardziej popularnych sportów i zajęć wychowania fizycznego.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz