Znalezienie najważniejszych dowodów do sprawy

Znalezienie najważniejszych dowodów do sprawy

Ewa Krajewska
adwokat-opole

Postępowanie przygotowawcze charakteryzuje się tym, że w jego trakcie poszukiwane są materiały, które mają świadczyć o winie podejrzanego. Prokuratura ma za zadanie potwierdzić lub zaprzeczyć postawioną na początku tezę, a doświadczony adwokat Opole robi wszystko, żeby zebrać informacje, które mają udowodnić niewinność osoby podejrzanej lub łagodniejszą kwalifikację zakazanego czynu. Proces ten musi być starannie przygotowany, a następnie wykonany, by nie było żadnych wątpliwości, jak w rzeczywistości wyglądało dane zdarzenie.

 

Szczegółowe szukanie informacji

 

Kluczowe są zeznania świadków, którzy widzieli, jak to wszystko wyglądało, lub mogą coś powiedzieć na temat osób w pewien sposób powiązanych ze sprawą. Lecz najpierw trzeba przygotować szczegółowe pytania (weryfikuje je Kancelaria Mehl) mające na celu wyciągnięcie od zeznającego jak największej liczby ważnych danych, które pomogą w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Przebieg rozmowy jest uzależniony od wielu czynników, ale trzeba przygotować kilka wariantów, by nie było żadnego zaskoczenia. Ważne jest też przeszukanie pomieszczeń i przedmiotów, gdyż to one mają decydujący wpływ na to, jak wyglądać będzie proces i kto będzie ostatecznie uznany za podejrzanego. Najlepiej zabezpieczyć ważne dowody, czyli np. nagrania z monitoringu, odciski palców, notatki, czy też różne przedmioty tuż po zdarzeniu, gdyż wtedy jest większa szansa na to, że sprawca zostanie znaleziony bardzo szybko. W ciągu całego postępowania przygotowawczego adwokat Opole również zbiera dowody, które mają sprawić, że podejrzany zostanie oczyszczony z zarzutów, lecz tyczy się to sytuacji, kiedy nie ma pełnej jasności, kto popełnił zabroniony czyn i trzeba mocno się wysilić, żeby udowodnić niewinność osoby, co do której istnieją podejrzenia. Gdy są jakiekolwiek nowe informacje, trzeba niezwłocznie przekazać odpowiednim organom, które zbadają i ocenią, czy wnoszą coś istotnego do sprawy.

 

Kluczowe dane

 

Każda uzyskana informacja jest ważna i musi być szczegółowo przeanalizowana, by odtworzyć ciąg zdarzeń poprzedzających dany czyn. Prokurator i adwokat Opole muszą zrobić wszystko, żeby zarówno postępowanie przygotowawcze, jak i karne, zostało przeprowadzone w należyty i właściwy sposób, a winni zdarzenia zostali sprawiedliwie ukarani.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz