Zgłaszanie dowodów do sprawy

Zgłaszanie dowodów do sprawy

Ewa Krajewska
adwokat-opole

By ustalić rzeczywistą wersję zdarzeń, trzeba zebrać dowody, które mają bardzo mocny związek z wydarzeniami, które są badane podczas postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego. Zarówno prokurator, jak i adwokat Opole mogą zgłaszać wnioski dowodowe przed sądem. Adwokat może składać również wnioski dowodowe na etapie postępowania przygotowawczego, które rozpoznaje prokurator.

 

Procedura wnioskowa

 

Oczywistą rzeczą jest to, że wiele rzeczy ujawnia się dopiero w trakcie sprawy sądowej, choć większość z nich jest zdobyta i analizowana już podczas postępowania przygotowawczego. By móc włączyć nowy dowód, adwokat Opole oraz prokurator muszą nie tylko złożyć odpowiedni wniosek, ale także wykazać, że dany dowód ma znaczący wpływ na ustalenie prawidłowego przebiegu poszczególnych zdarzeń. Tymi dowodami mogą być np. zapis z monitoringu, billingi z rozmów telefonicznych, przedmioty znalezione na miejscu, pobrane z nich odciski palców, dokumenty, umowy, świadkowie, itd.

 

Jeśli chodzi o sam proces zgłaszania dowodów, to trzeba złożyć wniosek (składa i analizuje m.in. Kancelaria Dyja), w którym zawarte są następujące informacje: sygnatura sprawy, dane stron, adresat, data, treść wniosku, spis dowodów, okoliczności, na jakie mają być przeprowadzone te dowody, a także własnoręczny podpis. Oczywiście trzeba też przekazać zabezpieczone materiały, które są uwzględnione w piśmie, o ile się je posiada. Dowód powinien wnieść coś nowego i znaczącego do sprawy. Sąd może dopuścić materiał dowodowy lub też wniosku nie uwzględnić, jeśli okaże się, że nie jest zbyt wartościowy i nie ma dużego znaczenia dla zbadania sprawy.

 

Uważne i odpowiedzialne zgłaszanie materiałów

 

Przy składaniu wniosków dowodowych, trzeba mieć pewność, że przyniosą one istotne informacje dla rozpoznania sprawy i ustalenie rzeczywistej wersji zdarzeń. Bez względu na to, czy te materiały składają prokurator, czy adwokat Opole, muszą spełniać szereg wymagań formalnych i wyjaśniać pewne kwestie, które mogą mieć decydujący wpływ na końcowy wyrok. Cała procedura musi być zgodna z przepisami, żeby materiały zostały uwzględnione i mogły mieć istotny wpływ na postępowanie sądowe.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz