Transport materiałów sypkich

Transport materiałów sypkich

Ewa Krajewska
przenosniki slimakowe

Jak wszyscy wiemy, materiały sypkie, takie jak np. zboże, można przenosić na wiele różnorodnych sposobów. Jedną z najszybszych i najskuteczniejszych metod transportu drobnych rzeczy, jest ta za pomocą przenośnika ślimakowego, m.in. ze względu na spiralną budowę zwojów, które zapewniają skuteczny transport m.in. zbóż oraz na prostą budowę, która umożliwia bezproblemową i szybką obsługę urządzenia. Aby ten proces był szybki i skuteczny, żmijka musi być odpowiednio skonstruowana i posiadać dopasowaną jednostkę napędzającą ten rodzaj podnośnika.

Transport materiałów sypkich

Materiał sypki należy wrzucić do kosza zasypowego lub otworu, który zazwyczaj znajduje się na dole i znajduje się blisko jednostki napędowej tego przenośnika żmijki. Później drobnoziarniste produkty trafiają do głównego tunelu, w którym znajduje się wał ze spiralnymi zwojami zwanymi inaczej ślimakami. Te są skonstruowane w taki sposób, by dostarczany materiał sypki mógł bez problemów trafić do wylotu znajdującego zazwyczaj na samej górze podajnika ślimakowego (budowanego w Budrem). Drobne ziarna znajdują się między poszczególnymi zwojami, gdyż to zapewni swobodne i bezinwazyjne napełnienie pojemnika znajdującego się pod końcówka wylotową. Ruch obrotowy wału z przyczepionymi zwojami połączonymi w jedną całość pozwala na ciągły ruch drobnych ziaren w stronę wylotu bez użycia przenośników taśmowych. Dany fragment zwoju „przesuwa się” ku wylotowi, a to oznacza, że zboże lub cement nie stoi w miejscu, tylko przesuwa się w stronę pojemnika docelowego. Przestrzeń między krawędzią ślimaka a obudową musi być praktycznie niewidoczna, gdyż nie można pozwolić na to, by żaden element dostarczanego materiału nie został w środku rury. Pióra podajników ślimakowych są skonstruowane w taki sposób, by między poszczególnymi elementami zwojów nie było żadnej przerwy i żeby kilka elementów tego zwoju było połączonych w jedną całość. Właśnie ze względu na ciągłą budowę zwojów oraz na niemal niewidoczne odstępy między krawędzią ślimaka a obudową możliwe jest przenoszenie materiału sypkiego, nawet gdy podajnik jest nachylony ku górze. Ważne jest to, by środek rury był gładki i pozbawiony żadnych wybrzuszeń lub ostrych krawędzi, bo to uniemożliwi swobodne i bezproblemowe przenoszenie drobnego materiału sypkiego. Zboże, cement, lub inny drobny materiał opuszczają rurę poprzez odpowiednio skonstruowany wylot, a proces opuszczenia ziarna z podajnika ślimakowego wygląda w tak sposób, że przy ostrzu ślimaka pojawia się przestrzeń i to pozwala materiałowi sypkiemu wydostać się z dotychczas szczelnie zamkniętej rury. Ważne jest to, by wylot z rury był usytuowany tuż nad pojemnikiem, by materiał sypki w całości trafił do wyznaczonego miejsca.

Mechanika przemysłowa w akcji

Jak widać, aby materiał sypki za pomocą przenośnika ślimakowego (robi to Budrem) trafił na wyznaczone miejsce bez zbędnego marnowania, trzeba w odpowiedni sposób skonstruować rurę i w należyty sposób wykonać zwoje tak, by zboże, cement, czy też piasek były dostarczone w jak najkrótszym czasie. Każdy, nawet najmniejszy błąd w konstrukcji może spowodować straty materiału i w konsekwencji straty finansowe zarówno przedsiębiorstwa użytkującego daną żmijkę, jak i producenta tego typu przenośników. Tu najważniejsza jest precyzja i przemyślany projekt.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz