Segregacja odpadów budowlanych – obowiązek od 1 stycznia 2025 roku

Segregacja odpadów budowlanych – obowiązek od 1 stycznia 2025 roku

RedMustang

Odpady budowlane i rozbiórkowe to duża i coraz większa grupa odpadów powstających w wyniku działalności budowlanej i remontowej. W Polsce stanowią one około 20% wszystkich odpadów komunalnych.

Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych zalicza się między innymi:

 • drewno,
 • metale,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • gips,
 • odpady mineralne (beton, cegła, płytki, kamienie).

Odpady budowlane i rozbiórkowe, podobnie jak inne odpady, powinny być poddawane segregacji. Dzięki temu można je poddać recyklingowi lub innym procesom odzysku, co pozwala na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Jak uporać się z tym problemem? Najlepiej zdecydować się na wynajęcie kontenera na odpady budowlane od profesjonalnej firmy.

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tą ustawą, od 1 stycznia 2025 roku odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być zbierane oraz odbierane selektywnie, z podziałem na co najmniej sześć frakcji:

 • drewno,
 • metale,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • gips,
 • odpady mineralne.

Jak segregować odpady budowlane?

Segregacja odpadów budowlanych nie jest trudna, ale wymaga pewnego przygotowania. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednie pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Można je kupić w sklepach budowlanych lub wypożyczyć kontener na odpady budowlane od firm odbierających odpady.

W przypadku drewna, metali i szkła, odpady powinny być czyste i suche. Drewno należy pokroić na mniejsze kawałki, aby ułatwić jego transport. Metale i szkło należy oddzielić od innych odpadów, aby nie uległy uszkodzeniu.

Tworzywa sztuczne należy posegregować w zależności od rodzaju. Wyróżnia się następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

 • PE (polietylen) – oznaczony kodem numer 01,
 • PP (polipropylen) – oznaczony kodem numer 02,
 • PET (polietylen tereftalanowy) – oznaczony kodem numer 01,
 • PVC (polichlorek winylu) – oznaczony kodem numer 03,
 • PS (polistyren) – oznaczony kodem numer 06,
 • ABS (akrylonitrilo-butadieno-styren) – oznaczony kodem numer 07,
 • LDPE (liniowy polietylen o niskiej gęstości) – oznaczony kodem numer 04,
 • HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) – oznaczony kodem numer 02,
 • OTHER (inne tworzywa sztuczne) – oznaczony kodem numer 09.

Gips należy oddzielić od innych odpadów budowlanych, ponieważ może zawierać szkodliwe substancje. Odpady mineralne, takie jak beton, cegła, płytki i kamienie, należy przechowywać w całości, aby nie uległy rozdrobnieniu.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Odpady budowlane i rozbiórkowe można oddać do firm odbierających odpady. Firmy te dysponują odpowiednim sprzętem i wiedzą, aby przeprowadzić segregację odpadów i poddać je recyklingowi lub innym procesom odzysku.

Odpady budowlane można również oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). PSZOK-i są prowadzone przez gminy i są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców.

Podsumowanie

Segregacja odpadów budowlanych to ważny obowiązek, który ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Segregując odpady, możemy przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska, a tym samym do poprawy jakości powietrza i gleby.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang