Przenośniki ślimakowe – rodzaje i zastosowanie

Przenośniki ślimakowe – rodzaje i zastosowanie

Ewa Krajewska
przenosniki-slimakowe

Bez przenośników wszelakiego rodzaju nie jest możliwy szybki transport różnego rodzaju elementów w bardzo krótkim czasie i to bez użycia dodatkowych środków lokomocji, które tylko wydłużyłyby proces przenoszenia np. materiałów sypkich czy innych przedmiotów wymagających błyskawicznego dostarczenia. W zależności od potrzeb, podajniki mogą być tak skonstruowane, by transport przebiegał w poziomie, pionie, lub ukośnie. Długość zestawu musi być dostosowana do potrzeb zakładu używającego odpowiedniego przenośnika. Podajniki muszą pracować cały czas, gdyż jakikolwiek przestój spowoduje różnego rodzaju straty. Rozróżniamy wiele rodzajów przenośników, które są dostosowane do działań prowadzonych w danych zakładach.

Przenośniki ślimakowe – rodzaje

Przenośniki cięgnowe są to takie urządzenia, które transportują dany materiał za pomocą cięgna, który może przybrać formę łańcucha, liny lub taśmy, albo za pomocą elementu transportującego materiał przyczepionego do cięgna. Rozróżniamy następujące rodzaje przenośników cięgnowych: kubełkowe, taśmowe, zabierakowe i członowe. Podajniki kubełkowe (produkowane w Budrem) transportują materiał sypki w specjalnie zaprojektowanych kubełkach stalowych przyczepionych do cięgien wykonanych z gumowej taśmy lub łańcucha na wysokość nawet do kilkudziesięciu metrów. Podajniki taśmowe z reguły mają prostą budowę i są łatwe w obsłudze, a materiał jest transportowany bezpośrednio za pomocą ruchomego cięgna, którym jest taśma. Wyróżniamy przenośniki taśmowe rurowe, miotające, klasyczne i z linami pędnymi. Przenośniki zabierakowe służą do transportowania głównie gorących materiałów sypkich oraz pylistych, które muszą być zamknięte w szczelnie zamkniętych rurach. Transport poziomy może się odbyć na dystansie nie większym niż kilkaset metrów. Tego typu podajniki dzielimy na zgrzebłowe, talerzowe, zgarniakowe i talerzowe podłogowe. Przenośniki członowe działają podobnie jak taśmowe, z tym że do dwóch równoległych cięgien przymocowane są elementy niosące, którymi mogą być płyty, skrzynie, półki, czy też koryta. Są bardzo ciężkie i mają relatywnie krótką długość. Dzielimy je na płytowe i wózkowe.

Zastosowanie i wybór przenośnika

Przenośniki bezcięgnowe są to urządzenia transportujące materiał za pomocą innego źródła niż cięgno i dzielimy je na wałkowe, śrubowe oraz wstrząsowe. W przypadku przenośników wałkowych transport materiału odbywa się za pomocą osadzonych obrotowo na osiach wałków, a ruch zwartego materiału odbywa się za pomocą obracających się wałków ustawionych równolegle. Te przenośniki mogą być napędzane, grawitacyjne, lub kumulacyjne. Przenośniki ślimakowe przenoszą materiał w zamkniętej rurze, a elementem transportującym jest obracający się wał, który jest nazywany także ślimakiem. Przenośniki wstrząsowe są używane głównie w kopalniach i przenoszą m.in. węgiel. Materiał transportowany w podajniku wstrząsanym ślizga się w rurze i nie odrywa się od dna. W przypadku przenośnika wibracyjnego materiał robi drobne skoki, które są wywoływane przez wibracje podajnika.

W przemyśle ciężkim przenośniki odgrywają bardzo istotną rolę i sprawiają, że różnego rodzaju zakłady działają bardzo sprawnie. Technologia z całą pewnością będzie ewoluować i sprawi, że będziemy mieli doskonalsze podajniki różnego rodzaju materiałów. Na pewno nie zostanie zaprzestana produkcja i przez bardzo długi czas będą bardzo ważnym elementem każdego zakładu.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz