Przechowanie dokumentów w kancelarii

Przechowanie dokumentów w kancelarii

Ewa Krajewska
kancelaria-adwokacka-opole

Jednym z czynników pomagających w rozwiązaniu różnych spraw jest sporządzanie odpowiednich wniosków i pism, a także otrzymanie na piśmie różnych potwierdzeń lub umów. Wszystkie te akta spraw przechowuje kancelaria adwokacka Opole w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, lecz żeby zachować właściwy porządek, sposób magazynowania musi być ściśle ustalony, gdyż najważniejsze jest to, żeby można było szybko znaleźć odpowiednią sprawę, przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony przed osobami obcymi.

 

Klucz do zachowania porządku w dokumentach

 

U każdego sposób przechowywania akt spraw i różnych dokumentów jest inny, lecz najważniejsza jest w tym wszystkim konsekwencja i systematyczne dodawanie nowszych pism i dowodów. Jedną z metod jest układanie aktów spraw w kolejności alfabetycznej m.in. na podstawie nazwiska osoby, która skorzystała z usług lub kategorii sprawy. Jednakże może to powodować wiele zamieszania, dlatego częściej można spotkać dokumenty ułożone wedle sygnatury, w której znajdą się np. rok i numer ewidencyjny ustalony według kolejności rozpatrzenia. Warto pamiętać o tym, że część spraw jest zakończona i trzeba oddzielić te, które są załatwione od tych, które są w toku. Dlatego każda kancelaria adwokacka Opole powinna mieć dwie oddzielne szafy – jedna dla zakończonych, a druga dla trwających spraw, a ułożenie ma być wedle alfabetu lub sygnatury. Oczywiście wszystkie akta spraw muszą być przechowane tak, żeby dostęp mieli tylko pracujący prawnicy. Bez względu na sposób przechowania, najważniejszy jest porządek w dokumentach.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz