Jak podzielić majątek podczas rozwodu?

Jak podzielić majątek podczas rozwodu?

Kiedy życie rodzinne kończy się rozwodem, może to grozić nie tylko traumą psychiczną, ale także stratami finansowymi.
Nie zawsze jest tak, że małżonkowie mają intercyzę, rozwód przebiega spokojnie i udaje im się polubownie uzgodnić, kto co dostanie. Jeśli różnice są nie do przezwyciężenia, każdy z małżonków może złożyć pozew o podział majątku.

Sądy zawsze rozpatrywały sytuację każdej rodziny z osobna, brały pod uwagę wiele czynników, a przewidywanie ich decyzji jest niemożliwe. Ale lepiej jest mieć przybliżone pojęcie o tym, czego się spodziewać, i zaleca się pomoc profesjonalnego adwokata rozwód Opole, żeby ułatwić procedurę rozwodu oraz podziału majątku.

Co zalicza się do majątku wspólnie nabytego?

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie pieniądze zarobione przez parę mieszkającą razem są uznawane za dochód rodziny:

  • wynagrodzenia, premie i wszelkie inne płatności związane z pracą;
  • dochód z działalności gospodarczej;
  • honoraria autorskie i inne dochody z działalności intelektualnej;
  • emerytury, renty, zasiłki, odszkodowania i inne płatności socjalne, z wyjątkiem płatności o charakterze docelowym.
    Przykładowo, kapitał macierzyński może być przeznaczony na dodatkową emeryturę jednego z rodziców – w tym przypadku pieniądze te w trakcie rozwodu będą jego majątkiem osobistym. Jednakże, jeśli kosztem kapitału macierzyńskiego kupić nieruchomość, powinna być zarejestrowana w imieniu wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, i będzie podzielona w rozwodzie, biorąc pod uwagę ich interesy.

Wszystko, co małżonkowie kupili za te dochody, lub w co je zainwestowali, jest również uważane za majątek wspólny: nieruchomości, samochody i inne pojazdy; meble, urządzenia i inne przedmioty używane przez całą rodzinę: depozyty bankowe, papiery wartościowe, akcje i inne aktywa finansowe.
Nie ma różnicy, w imieniu którego z małżonków zapisano nieruchomość lub który z nich wniósł pieniądze.

Zazwyczaj majątek jest dzielony równo na pół. I nie ma znaczenia, jaki wkład finansowy wniósł każdy z małżonków. Nawet jeśli tylko mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i dziećmi, mają oni takie same prawa do majątku. Ważne jest tylko to, że małżonek nie miał niezależnego dochodu z ważnego powodu. Profesjonaliści kancelarii PP Adwokaci pomogą Państwu rozwiązać wszystkie pytania dotyczące rozwodu i wyjaśnić problemy z podziałem majątku.

Jeśli jeden pracował w pocie czoła, a drugi po prostu obijał się, sąd nie może podzielić ich majątku równo.

Jeśli jeden z małżonków korzystał ze wspólnego budżetu ze szkodą dla rodziny, sąd może znaleźć sprawiedliwość. Na przykład wydawanie pieniędzy na gry hazardowe.

Sąd może również wziąć pod uwagę interesy małoletnich dzieci i przyznać więcej niż połowę majątku małżonkowi, z którym będą one mieszkać.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz