Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy toczeniu stali

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy toczeniu stali

RedMustang

Za pomocą tokarki powstaje wiele różnych detali: tutaj i przemysłowa produkcja części maszyn (piasty, nakrętki, wały, kołnierze, pierścienie i tarcze), oraz produkcja elementów dekoracyjnych (nogi i uchwyty mebli, zabawki, świeczniki, lampy i wiele innych). I w obu przypadkach, każda gotowa część jest zbiorem różnych operacji, które mają swoje zasady działania i cechy, wymagają pewnych dostosowań sprzętu. Wszystko to należy wziąć pod uwagę, aby rezultat zawsze spełniał Państwa oczekiwania.

O czym należy pamiętać?

Podczas wykonywania czynności związanych z toczeniem stali ważne jest przestrzeganie pewnych zasad, aby nie zepsuć części, nie złamać frezu lub nie ulec wypadkowi.

  • Aby uniknąć oparzeń spowodowanych wiórami lub odłamkami materiału, należy zawsze nosić sprzęt ochronny (mundur, gogle, nakrycie głowy, zamknięte buty).
  • Pod żadnym pozorem nie zakładać rękawic przed rozpoczęciem pracy!
  • Należy używać tylko dobrze naostrzonych narzędzi tnących, a w przypadku tokarek do metalu również dokładnie wycentrowanych i stabilnie zamocowanych.
  • Przed przystąpieniem do kształtowania detalu należy go zgrubnie obrobić, usuwając wszelkie nierówności przy małej prędkości posuwu, w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia narzędzia.
  • Nie należy rozpraszać się i pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru.
  • Podczas toczenia stali nie wolno się śpieszyć, może to prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Stosując się do wszystkich wymienionych wskazówek i zaleceń NETSpec, można uzyskać jedynie zadowalające rezultaty, unikając nieprzyjemnych konsekwencji.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz