Podstawowe wartości etyczne

Podstawowe wartości etyczne

RedMustang

Zasady etyczne służą jako wskazówki dla kancelarii adwokackiej PP Adwokaci przy rozwiązywaniu tej lub innej konkretnej kwestii, problemu oraz przy wyborze własnego postępowania lub postępowania jego klienta. Wytyczne te są konieczne, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji życiowych, ale jednocześnie w każdej sytuacji i w każdej sprawie adwokat Opole musi przekonująco uzasadnić swoje stanowisko, postępowanie i intencje przed sobą samym, klientem, państwem, społeczeństwem, kolegami i zawodem.

Znaczenie etyki zawodowej dla zawodu adwokat Opole jest tak duże, że wiele z jej podstawowych zasad zostało zapisanych w prawie. Ustawa reguluje złożony system relacji – „reguły gry” – na których opiera się istnienie i działalność zawodów prawniczych.

Zawód adwokata Opole podlega obowiązkom działania zgodnie z określonymi zasadami etycznymi, które powinny pomóc mu w zachowaniu autonomii, przestrzeganiu wymogów prawa, utrzymaniu autorytetu i prestiżu w społeczeństwie oraz wypełnianiu w uzgodnionych formach odpowiedzialności społecznej (etycznej) wobec społeczeństwa. Jest to poziom etyki instytucjonalnej. Ustawa określa następujące zasady działania adwokatury jako instytucji:

– zasada legalności;

– zasada niezależności;

– Zasada samorządności;

– Zasada równości adwokatów.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz