Konstrukcja pism procesowych

Konstrukcja pism procesowych

Ewa Krajewska
adwokat-opole

Sprawy sądowe opierają się w głównej mierze na pisaniu różnych wniosków, aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, czy też innych dokumentów mających istotny wpływ na przebieg postępowania. Zarówno prokurator, jak i adwokat Opole muszą wykonać wiele pracy, żeby ich pisma były brane pod uwagę. Powinny być one krótkie, rzeczowe i ściśle dotyczące danej sprawy, jednakże mają mieć informacje, które mogą wnieść coś nowego i istotnego. Warto sprawdzić, o czym pamiętać, by wszystko wyglądało w tej kwestii profesjonalnie.

 

Szczegóły mające znaczenie

 

W pierwszej kolejności trzeba uzyskać informacje, które należy wnieść do danej rozprawy lub spotkać się ze świadkami mogącymi przekazać istotne wiadomości uściślające określenie przebiegu zdarzeń. Czy to prokurator, czy też adwokat Opole, muszą tak skonstruować zdania, by pismo zostało uwzględnione bez najmniejszych wątpliwości. W tytule należy nadmienić, czy to jest wniosek, zażalenie, apelacja, odpowiedź czy też prośba o dołączenie nowego dowodu. Trzeba też napisać numer sprawy, imiona i nazwiska stron których dotyczy pismo, a także w niektórych przypadkach numery PESEL i adresy zamieszkania, podpisy, a także spis rzeczy, które są dołączone do dokumentu. W treści należy pisać zdaniami krótkimi, konkretnymi, nieodnoszącymi się do innych spraw lub wydarzeń, które nie mają bezpośredniego związku z danym postępowaniem. Musi być to napisane na komputerze, żeby można było odczytać wszystkie informacje (zdobywa je Kancelaria Mehl) zawarte w piśmie. Trzeba to wszystko bardzo szczegółowo opisać, by pismo miało istotną wartość. Czasami trzeba uzupełnić  brakujące dane i w tym miejscu należy sporządzić dokument uzupełniający, w którym należy umieścić numer pisma, do którego odnosi się nowy wniosek oraz informacje dodatkowe, które nie zostały uwzględnione w poprzednim piśmie. Oczywiście nie można zapominać o danych osób, podpisach, adresatach, czy też sygnaturach.

 

Dokumenty o szczególnym znaczeniu

 

Każde pismo musi być napisane w sposób profesjonalny i rzetelny, by mogło być ono brane pod uwagę podczas postępowania sądowego lub przygotowawczego. Bez względu na to, czy dokument sporządza adwokat Opole, prokurator, czy też inna osoba, całość musi opierać się o mocne i wiarygodne źródła i dowody, które mogą zdecydować o ostatecznej decyzji sądu i wskazaniu właściwej osoby winnej dopuszczenia się niewłaściwego czynu.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz