Język przemów sądowych

Język przemów sądowych

RedMustang

Każda strona podczas postępowania karnego robi wszystko, żeby wywalczyć korzystny dla siebie wyrok. Oczywiście, kluczowe są w tym wszystkim materiały dowodowe, ale wiele też zależy od zeznań świadków, a także od wyjaśnień, które składają adwokat Katowice i prokurator oraz ich przemów. Czasami wpływ na interpretację i analizę zebranych informacji ma sposób wypowiedzi prawników, który ma odpowiednio przekonać sędziego do wydania sprawiedliwego wyroku, ale też w jakiś sposób wpłynąć na przeciwną stronę sprawy.

Skuteczny sposób na przekonanie o racjach

Każda ze stron powinna wypowiadać się kulturalnie i z szacunkiem do wszystkich osób, bez względu na status. Lecz warto czasami zastosować mocniejszy język, jednakże nie można przy tym przekraczać pewnych granic przyzwoitości. Zarówno prokurator, jak i adwokat Katowice podczas zadawania pytań powinni skupić się na faktach i uzyskaniu istotnych informacji, więc tu powinno być zastosowane proste słownictwo, które będzie zrozumiałe dla osoby przepytywanej. Bardziej literackie sformułowania, ale w pewien sposób stonowane, można zastosować podczas przemów końcowych, lecz w dalszym ciągu najważniejsze ma być przedstawienie racji, które ma być stanowcze, silne, przekonujące, mocne, lecz bez obrażania nikogo, a także przestawiające swojego Klienta w jak najlepszym świetle. Lecz i tak najważniejsze są dowody (zbiera je Kancelaria Mehl), które najwięcej mówią o całym zdarzeniu, ale przemowy mogą w pewien sposób wpłynąć na interpretację zdarzeń. Warto wykorzystać moc przekonań, lecz w odpowiedni i skuteczny sposób.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz