Egzamin na brokera ubezpieczeniowego

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego

broker ubezpieczeniowy Opole

Broker ubezpieczeniowy to rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego. Jest to osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność, która polega na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu klienta, od którego otrzymała pełnomocnictwo. W rozumieniu prawa jest zarówno pośrednikiem ubezpieczeniowym jak i dystrybutorem ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy Opole doradza w zakresie ubezpieczeń, identyfikuje ryzyko, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia. Powinien udzielić porady w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych oraz wyjaśnić podstawy, na których oparła się jego rekomendacja.

Istnieją różne modele wynagradzania brokera. W Polsce stosuje się tak zwany kurtaż brokerski czyli prowizję zawartą w składce za umowę ubezpieczenia. Inną formą jest finansowane bezpośrednio przez klienta – honorarium lub innego rodzaju gratyfikacja. Broker ubezpieczeniowy Opole powinien poinformować klienta (ubezpieczającego) o charakterze wynagradzania otrzymywanego w związku z zawarciem danej umowy.

W Polsce działalność brokerską mogą wykonywać osoby, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. Aby rozpocząć pracę, kandydat na brokera musi pozytywnie zdać egzamin, regulowany przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Musi także zostać wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego ma charakter państwowy. Aby do niego przystąpić, należy złożyć pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wymagana jest również opłata egzaminacyjna. Terminy egzaminów ustala Komisja. Są one przeprowadzanie są w formie testu jednokrotnego wyboru i składają się ze 100 pytań, z których każde pytanie ma wartość 1 punktu. Osoby, które nie wypełniły dobrze minimum 80% testu, zapraszane są przez egzaminatorów do etapu ustnego. Uczestnicy, którzy nie przejdą pomyślnie egzaminu ustnego, mogą ponownie przystąpić do testu, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia wyników.

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego trwa trzy godziny i odbywa się przynajmniej cztery razy do roku. Termin egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń – minimum 25 osób. Komisja musi ogłosić termin dwa miesiące przed wyznaczoną datą egzaminu.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu warto pomyśleć o kursach przygotowawczych, które pomogą zapoznać się z najważniejszymi aspektami egzaminu. Taki kurs trwa zwykle trzy dni, a jego koszt wynosi ok. 1,5–2 tys. złotych.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz