Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy pracuje dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jego zadaniem jest pozyskiwanie klientów i podpisywanie umów ubezpieczeń. Każdy agent ubezpieczeniowy Opole działa jako przedsiębiorca. Praca agenta wymaga szczególnych umiejętności, ale daje dużo satysfakcji.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

W świetle prawa agent ubezpieczeniowy jest osobą fizyczną, osobą prawną lub podmiotem niemającym osobowości prawnej. Zostaje upoważniony do zawierania umów z klientami na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy w Opolu pracuje zwykle dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli pracuje dla kilku – mówimy już o multiagencie. Praca w tym zawodzie wymaga zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Agent pełnomocnik posiada uprawnienia do podpisywania umów, natomiast agent pośrednik przedstawia ofertę, ale nie może jej sfinalizować.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Przede wszystkim przedstawia ofertę ubezpieczeniową, pozyskuje nowych klientów oraz wykonuje i zawiera umowy ubezpieczeniowe. Agent musi stale dbać o listę swoich kontaktów, poszerzać ją i dbać o swoich dotychczasowych klientów. Musi chronić ich dane osobowe, a także być szczerym, czy pracuje dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego czy dla wielu. Musi również stale poszerzać swoje kompetencje, ponieważ rynek ubezpieczeniowy dynamicznie się zmienia.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać agentem ubezpieczeniowym?

Jeżeli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym musisz spełnić szereg wymagań dotyczących tego stanowiska. Przede wszystkim musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie możesz być skazany pełnoprawnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko życiu i zdrowiu, ochronie informacji, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu i wiarygodności dokumentów. Musisz posiadać (co najmniej) średnie wykształcenie, a także zdać specjalny egzamin, który upoważnia cię do wykonywania zawodu i czynności agencyjnych. Przed przystąpieniem do egzaminu wiele towarzystw prowadzi szkolenia, najczęściej w formie e-learningu.

Jakie cechy powinien posiadać agent ubezpieczeniowy?

Praca agenta ubezpieczeniowego to praca z ludźmi. Osoba na tym stanowisku musi więc umieć rozmawiać z klientami, przekonywać ich do siebie i sprawiać, że będą chcieli wrócić. Umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji jest więc kluczowa. Kolejną pożądaną cechą jest zdolność przekonywania i negocjacji. Agent ubezpieczeniowy Opole musi umieć słuchać. Każdy klient ma indywidualne potrzeby, którym osoba na tym stanowisku musi sprostać. Inną cechą, która z pewnością przyda się każdemu agentowi ubezpieczeniowemu, jest cierpliwość. Może zdarzyć się, że poświęcimy wiele czasu przedstawienie pełnej oferty, z której klient ostatecznie nie skorzysta. Umówione spotkania mogą nie dochodzić do skutku. Klient może nie słuchać uważnie. Agent ubezpieczeniowy Opole powinien jednak zachować spokój i profesjonalne podejście.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz