Co zrobić, by być agentem ubezpieczeniowym?

Co zrobić, by być agentem ubezpieczeniowym?

RedMustang
agent-ubezpieczeniowy-opole

Wszyscy musimy płacić za ubezpieczenie jakichkolwiek przedmiotów i zawierać umowy z agencjami świadczącymi usługi ochrony mienia. Dzięki polisie mamy pewność, że w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód nie będziemy musieli pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel zadba o to, by pieniądze przeznaczone na naprawę dotarły w jak najkrótszym czasie, albo dotarły do warsztatu, który wykona czynności naprawcze. Osobą, z którą podpisujemy umowę ubezpieczeniową jest agent ubezpieczeniowy Opole, który także ma za zadanie oferowanie różnych usług danej agencji, przygotowanie umów, a także monitoruje działania wykonywane w ramach polisy. Jakie etapy trzeba przejść, by uzyskać uprawnienia umożliwiające wykonywanie tego zawodu?

 

Wstępne przygotowania

 

Jeśli chcemy wykonywać ten zawód, trzeba od dłuższego czasu interesować się sprawami związanymi z ubezpieczeniami, gdyż jest to bardzo rozległa dziedzina wymagająca specjalistycznej wiedzy oraz biegłego poruszania się po wszystkich kruczkach prawnych. By móc pracować w tej profesji, trzeba mieć wykształcenie średnie, pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także nie może być prawomocnie skazany za oszustwa finansowe i przestępstwa zagrażające zdrowiu i życiu. Kandydaci muszą w pierwszej kolejności zaliczyć szkolenie z zakresu przepisów regulujących pracę agenta ubezpieczeniowego z Opola, standardów pracy, a także ofert dostępnych w danym zakładzie świadczącym usługi ochrony mienia. Kurs ten trwa równowartość 19 dni roboczych (152 godziny), a w ciągu dnia nie można przekroczyć limitu wynoszącego 8 godzin.

 

Egzamin i formalności

 

Po zaliczeniu wstępnego szkolenia wprowadzającego, kandydaci przystępują do organizowanego przez zakład ubezpieczeniowy egzaminu składającego się ze 100 pytań, który musi być zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącymi egzaminu na możliwość wykonywania czynności agencyjnych. Przyszli przedstawiciele agencji ubezpieczeniowej muszą znać m.in. dokładne zagadnienia związane z ryzykiem, system ubezpieczeń w Polsce, zapisy ubezpieczeniowe w ustawach i rozporządzeniach, szczegółowe zapisy dotyczące oferowanych polis, procedurę likwidacji szkody, a także kwestie związane z etyką zawodową. Finalny test może trwać maksymalnie dwie godziny, a żeby go zdać i móc wykonywać zawód agenta ubezpieczeniowego w Opolu, trzeba uzyskać co najmniej 50 punktów w części dotyczącej ryzyka, systemu ubezpieczeń, etyki zawodowej, pojęć z prawa cywilnego i gospodarczego i znajomości ustaw i rozporządzeń oraz 20 punktów w części o składkach ubezpieczeniowych i sposobie zawierania umów. Po zdaniu egzaminu wymagane jest podpisanie umowy z agencją ubezpieczeniową i założenie własnej działalności gospodarczej stricte związanej z wykonywaną pracą. Następny krok to uzyskanie licencji wydawanej przez KNF i tam należy złożyć świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o niekaralności. Następnie agencja ubezpieczeniowa (np. MultiDoradcy24) składa do tej instytucji wniosek o wpis kandydata do rejestru agentów ubezpieczeniowych i od tej pory można wykonywać ten zawód bez żadnych ograniczeń.

Udostępnij

O Autorze: RedMustang

Zostaw komentarz