Co dalej po egzaminie adwokackim?

Co dalej po egzaminie adwokackim?

Ewa Krajewska
adwokat-opole

Test wiedzy (kilkudniowy egzamin) kończący trzyletnią aplikację adwokacką jest ostatnim etapem, po którego pozytywnym zaliczeniu można wykonywać w pełni jeden z najbardziej prestiżowych zawodów, jakim jest z całą pewnością adwokat Opole. Jednakże zanim rozpocznie się na dobre właściwą część kariery zawodowej, trzeba złożyć wniosek i wykonać kilka czynności, bez których nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego wpisu na listę.

 

Procedura dokumentacyjna

 

Aby móc złożyć niezbędne dokumenty, trzeba w pierwszej kolejności zdać końcowy egzamin potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Do wniosku o wpis na listę adwokatów załącza się m.in. świadectwo o niekaralności. Na listę adwokatów można również zostać wpisanym bez odbycia aplikacji adwokackiej i zdania egzaminu adwokackiego. Wówczas do wniosku o wpis na listę adwokatów należy załączyć odpowiednio m.in. potwierdzenie wykonywania przez trzy lata pracy wymagającej dokonywania czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej (zaświadczenie, po odbyciu przez kandydata odpowiedniego stażu pracy, mogłaby wystawić np. Kancelaria Dyja), a także umowę o pracę wraz z zakresem wykonywanych obowiązków lub cywilnoprawną z oświadczeniem o złożeniu deklaracji podatkowej oraz uregulowaniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – co dotyczy osób mających tytuł doktora nauk prawnych lub legitymujących się zdanym egzaminem sędziowskim, prokuratorskim lub notarialnym; potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych (jeśli dotyczy). Te wszystkie dokumenty należy złożyć w okręgowej radzie adwokackiej. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego. Na uchwałę o wpisie na listę adwokatów należy czekać do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. W przypadku pozytywnej uchwały oraz braku sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości, adwokat Opole otrzymuje termin i miejsce ślubowania. Po uzyskaniu wpisu musi zawiadomić okręgową radę adwokacką o miejscu swojej siedziby, a co musi uczynić nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej. Może być też tak, że zaistnieje potrzeba uzupełnienia dokumentów. W tym przypadku ORA poprosi kandydata o złożenie dodatkowych zaświadczeń, które zostaną później wysłane do Ministra Sprawiedliwości. Jeśli ORA podejmie uchwałę negatywną o wpisie na listę, osobie ubiegającej się o wpis przysługuje prawo do odwołania się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, a od uchwały Prezydium służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Zaś o ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Ważny etap końcowy

 

Mimo iż uzyskało się pozytywny wynik egzaminu końcowego, trzeba spełnić szereg wymagań formalnych, żeby ostatecznie zakończyć etap dokształcania zawodowego. Przy każdej czynności przyszły adwokat Opole musi dopilnować wszelkich terminów i powinien mieć cały czas przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, żeby zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku o wpis. Jeśli uzyska się odpowiednie uprawnienia, a następnie złoży się ślubowanie, rozpoczyna się właściwy etap kariery i od tej pory otwierają się nowe możliwości prawnicze.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz