Adwokat jako pełnomocnik

Adwokat jako pełnomocnik

Ewa Krajewska
adwokat-katowice

We wszystkich sprawach sądowych można spotkać prokuratora i obrońcę, którzy robią wszystko, żeby wywalczyć najbardziej sprawiedliwy wyrok. Jednak są też osoby np. reprezentujące pokrzywdzonych i w tym przypadku są to pełnomocnicy. Zazwyczaj adwokat Katowice kojarzy się jako reprezentant oskarżonego w sprawach sądowych, który robi wszystko, żeby uzyskać wyrok uniewinniający lub możliwie jak najłagodniejszy. Lecz może też reprezentować interesy osób, które chcą uzyskać rekompensatę lub inne korzyści.

 

Działania prowadzące do właściwego rozwiązania

 

Bardzo ważne jest to, żeby określić zakres pełnomocnictwa i zawrzeć odpowiednią umowę. Bez tego nie jest możliwe jakiekolwiek działanie. Warto zatem wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi. Pełnomocnik, którym może być np. doświadczony adwokat Katowice, niejako zastępuje osobę podczas załatwiania różnych spraw i w jego imieniu sporządza różne umowy, stawia się przed sądami, a także rozmawia z odpowiednimi organami właściwymi dla danej sprawy oraz załatwia najważniejsze sprawy. Wszystkie działania muszą być szczegółowo skonsultowane z Klientem i omawiane, lecz wszystko musi być zgodnie z przepisami i zawartą wcześniej umową. Pełnomocnik opierając się na swoim doświadczeniu i wytycznych Klienta przedstawia argumenty, dowody i inne rzeczy, które mają przekonać sąd lub inną instytucję do podjęcia korzystnej z punktu widzenia zainteresowanej sprawą osoby decyzji. Prawnik musi oczywiście poinformować o tym, że wynik może być niezależny od jego działań, ale najważniejsze jest to, żeby praca była widoczna i transparentna.

Udostępnij

O Autorze: Ewa Krajewska

Zostaw komentarz